Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu cho sự phát triển của doanh nghiệp thì giải thể doanh nghiệp là bước chấm dứt cho sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì mới được giải thể. Nhận thấy việc giải thể doanh nghiệp sẽ gây nhiều khó khăn cho Khách hàng, Luật sư Giỏi Đà Nẵng sẽ hướng dẫn Quý Khách hàng quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2021 qua bài viết sau:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2021
Thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2021

I. CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp được giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết địnhgia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 Luật doanh nghiệ 2020 thì doanh nghiệp được giải thể với điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài.

II. THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp phải thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp bởi chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020 thì Quyết định giải thể doanh nghiệp có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ tên, chữ ký của Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bước 2: Thực hiện quyết định giải thể

Theo quy định tại Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp phải thực hiện công việc sau:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, kèm theo thông báo gồm các giấy tờ sau:
  • Nghị quyết, quyết định biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Phương án giải quyết nợ, phương thức thanh toán số nợ, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ (nếu có).
 • Phòng đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ theo quy định của Khoản 1 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về việc đăng ký doanh nghiệp và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế;
 • Thực hiện thủ tục thanh lý tài sản và thanh toán nợ theo phương án đã thông báo công khai.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 209 Luật doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Bước 4: Kết thúc giải thể

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020, trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể mà Phòng đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn 180 ngày nêu trên, Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

III. DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ GIỎI ĐÀ NẴNG

 • Đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý trẻ, năng động với nhiều kinh nghiệm, am hiểu pháp luật và có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực giải thể doanh nghiệp;
 • Nắm bắt tâm lý của Khách hàng để hỗ trợ kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất;
 • Giao nhận hồ sơ và trả kết quả tận nơi cho Khách hàng;
 • Đảm bảo thời gian thực hiện nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng;
 • Tiết kiệm chi phí của Khách hàng;
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối của Khách hàng.

Trên đây là hướng dẫn của Luật sư Giỏi Đà Nẵng về thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2021. Nếu còn thắc mắc về thủ tục giải thể doanh nghiệp hay các thủ tục pháp lý khác, vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi.

Facebook: www.facebook.com/luatsugioidanang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *