Đà Nẵng, thành phố đáng sống với nhiều dịch vụ phát triển mạnh mẽ, du lịch cùng các ngành nghề cũng theo đó mà trổi dậy. Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng cũng đi lên từ đó. Những năm gần đây, Đà Nẵng còn được biết đến là địa phương dẫn đầu trong phong trào khởi nghiệp. Nhiều công ty và doanh nghiệp ra đời cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ mới lạ ra thị trường. Nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, Luật sư Giỏi Đà Nẵng sẽ tư vấn và chia sẻ những Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng.

Thủ tục Đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2020Nghị định 01/2021/NĐ-CP

1. Điều kiện đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Tương tự như việc đăng ký kinh doanh tại các địa phương khác trên phạm vi toàn quốc, các cá nhân, tổ chức có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, trừ một số cá nhân tổ chức theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Như vậy, nếu không thuộc những đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp thì rõ ràng chúng ta sẽ được phép tự do đăng ký kinh doanh mà không gặp rào cản.

2. Lưu ý về nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Đăng ký kinh doanh tại Địa bàn Thành phố Đà Nẵng được thực hiện tại – Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà Trung tâm hành chính, Số 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.

3. Thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Như đã nói, việc đăng ký kinh doanh và thành lập công ty tại Đà Nẵng phải chuẩn bị một bộ hồ sơ hợp lệ để đề xuất cơ quan nhà nước cấp phép. Vậy bộ hồ sơ thành lập công ty sẽ như thế nào? Tùy vào loại hình công ty mà có những yêu cầu về hồ sơ khác nhau, cụ thể (hãy ấn vào từng liên kết để tham khảo chi tiết về các loại hình công ty): 

a. Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp (loại hình doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng)
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

b. Đối với công ty hợp danh:

 • Giấy đề nghị thành lập (loại hình Công ty hợp danh tại Đà Nẵng);
 • Điều lệ Công ty hợp danh;
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao giấy tờ:

– Giấy tờ pháp lý đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành 

So với loại hình công ty là doanh nghiệp tư nhân thì rõ ràng hồ sơ thành lập công ty hợp danh bắt đầu phức tạp hơn khi cần nhiều giấy tờ và văn bản liên quan như: Điều lệ, danh sách thành viên… 

c. Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp (loại hình công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng)
 • Điều lệ Công ty
 • Bản sao các giấy tờ:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là  Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Hồ sơ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 TV) sẽ phức tạp và tương đương với loại hình công ty hợp danh khi mà bao gồm nhiều loại văn bản giấy tờ khác nhau. 

d. Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp (loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng);
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sách thành viên 
 • Bản sao các giấy tờ sau

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (TNHH 2 TV) sẽ phức tạp hơn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 TV) vì số lượng thành viên đông hơn, sự chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và ràng buộc trách nhiệm cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá thì thành phần hồ sơ này sẽ tương đương với loại hình công ty cổ phần sau đây. 

e. Đối với công ty Cổ phần:

 • Giấy đề nghị thành lập (loại hình Công ty cổ phần tại Đà Nẵng);
 • Điều lệ Công ty Cổ phần;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (TNHH 2 TV) khác với Công ty cổ phần ở phần “Danh sách thành viên” – “Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ”. Tuy đều là thuật ngữ để gọi người góp vốn vào công ty nhưng đối với loại hình TNHH sẽ được gọi là thành viên góp vốn, đối với loại hình cổ phần sẽ được gọi là cổ đông.

4. Quy trình thực hiện đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Bước 1: Soạn thảo bộ hồ sơ tương ứng với loại hình doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ hợp lệ 

Bước 2: Nộp hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh – thuộc Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Đà Nẵng 

Bước 3: Trong thời gian 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ. Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Đà Nẵng sẽ phản hồi, với hai trường hợp như sau:

 • Hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Hồ sơ không hợp lệ: Yêu cầu sửa đổi và bổ sung (quay lại bước 2)

Trên đây là quy trình cơ bản để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Thành phố Đà Nẵng. Hi vọng rằng, sự chia sẻ này sẽ có ích đối với các công đồng và các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp. 

Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng sẽ hỗ trợ các tân chủ doanh nghiệp về thời gian, công sức khi ủy quyền toàn bộ công việc để đội ngũ Luật sư giỏi Đà Nẵng thực hiện. Khi sử dụng dịch vụ này, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tối đa trong việc:

 • Tư vấn chi tiết liên quan đến thành lập công ty và đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng;
 • Soạn thảo những biểu mẫu, văn bản cần thiết;
 • Đại diện nộp hồ sơ, nhận kết quả, bàn giao và lưu trữ nếu khách có nhu cầu.

Hãy liên hệ với Luật sư giỏi Đà Nẵng khi có nhu cầu về dịch vụ đăng ký kinh doanh tại:

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng

One thought on “Thủ tục Đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

 1. Pingback: Thủ tục đăng ký xin giấy phép cá nhân đầu tư ra nước ngoài - Luật sư Giỏi Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *