Thủ tục thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư giỏi Đà Nẵng là đơn vị uy tín hàng đầu trong việc tư vấn thừa kế cũng như hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan.

1. Các hình thức thừa kế

Cá nhân có quyền định đoạt tài sản của mình. Pháp luật cho phép cá nhân có quyền quyết định người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Như vậy, có hai hình thức thừa kế như sau:

 • Thừa kế theo di chúc
 • Thừa kế theo pháp luật

2. Thừa kế theo di chúc:

a. Điều kiện được lập di chúc:

 • Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
 • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi với sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ về việc lập di chúc.

b. Di chúc được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

c. Hình thức của di chúc

Di chúc có thể được lập bằng miệng hoặc lập thành văn bản. Tuy nhiên, di chúc được lập bằng miệng mà không có người làm chứng hoặc di chúc được lập bằng văn bản nhưng không có công chứng, chứng thực có thể bị coi là không hợp pháp.

d. Người lập di chúc có các quyền sau:

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
Luật sư tư vấn Thừa kế Đà Nẵng

3. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định

a. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật:

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

 • Không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

 • Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
 • Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
 • Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

b. Người thừa kế theo pháp luật:

 • Người thừa kế được quy định theo thứ tự. Những người trên cùng một hàng thừa kế sẽ nhận phần di sản như nhau.
 • Cần lưu ý rằng những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

c. Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

4. Dịch vụ tư vấn thừa kế của Luật sư giỏi Đà Nẵng

 • Tư vấn các quy định pháp luật có lợi nhất cho khách hàng
 • Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng
 • Đảm bảo mức phí tư vấn hợp lý cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *