Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì là vấn đề mà nhiều người đang có ý định thành lập công ty quan tâm. Luật sư Giỏi Đà Nẵng là đơn vị chuyên tư vấn và giúp đỡ cho nhiều doanh nghiệp trong vấn đề thành lập công ty. Trong bài viết dưới đây, Luật sư Giỏi Đà Nẵng sẽ hướng dẫn các bạn về hồ sơ thành lập công ty.

1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Theo Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

3. Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn  gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

4. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Theo Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn về hồ sơ thành lập công ty của Luật sư Giỏi Đà Nẵng. Để biết thêm chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi.

One thought on “Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì?

 1. Pingback: Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Đà Nẵng - Luật sư Giỏi Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *