Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh là một trong các dịch vụ được các doanh nghiệp tìm kiếm và quan tâm. Luật sư Đà Nẵng – Hello Law sẽ cung cấp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp các thông tin cần thiết về thủ tục tạm ngừng kinh doanh trong bài viết dưới đây:

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Đà Nẵng

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020

Hoạt động tạm ngừng kinh doanh

1. Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là việc doanh nghiệp tạm ngừng các tất cả các hoạt động kinh doanh, giao dịch và phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn quy định.

Khi nào thì doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh?

  • Tạm ngừng kinh doanh khi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, trở ngại;
  • Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo Khoản 2, Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020.

2. Thủ tục, hồ sơ

Theo Khoản 1, Điều 26 Luật doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần;
  • Giấy ủy quyền.

Lưu ý:

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Theo Khoản 1, Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm. Luật doanh nghiệp 2020, không giới hạn số lần doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh của Hello Law

Hello Law là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tạm ngừng doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tới Khách hàng với các ưu điểm nổi trội như sau:

  • Thủ tục nhanh
  • Chi phí thấp
  • Chế độ hậu mãi tốt
  • Bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *